ماستیک گرم اجراء

AG.Seal Warm – P60 G.Run Mastic

یک نوع پرکننده تک جزئی برپایه قیراصلاح شده باپلیمرمی باشد که برای پرنمودن وآب بندی درزهای انبساط وژوئن ها و... به صورت گرم ریزمورد استفاده قرارمیگیرد. تولید AG.Seal Warm – P60مطابق بااستانداردهای ASTM D3583-ASTM D 6690 –ASTM D1190-ASTM D3569 می باشد .

خواص، اثرات و موارد کاربرد :

– کلیه سطوح بتنی وآسفالته اعم ازدرزهای عمودی وافقی

– آب بندی درزهای انبساطی کف مخازن آب آشامیدنی واستخرها

 – کانالهای انتقال آب

– پیاده روها

– پارکینگها و ورزشگاه ها

 

مزایا :

– پایداری دربرابر شرایط جوی   

– پس ازاجرا هرگز ترک نمی خورد  

– الاستیسیته بالا

– درتماس با آب آشامیدنی ازنظر تغییرات رنگ ،آب­­­­و…. درکم ترین محدوده مجاز ومطبق با استاندارد BS6920 Part5 می باشد . 

– مقاومت در برابر جاری شدن در هوای گرم (Flow)   

– چسبندگی بالا    

میزان مصرف :

به نسبت احجام مورد نظر قابل محاسبه می باشد .  

روش مصرف:

– سطوح باید تمیزوعاری ازهرگونه آلودگی باشند.

– سطوح باید خشک وعاری ازهرگونه ذرات چسبنده سست باشند.

– برای ذوب کردن AG.Seal Warm – P60 پیشنهاد میگردد ازحرارت غیرمستقیم وظرف مناسب استفاده شود ودرحین ذوب کاملاً همزده شود تا ازگرم شدن موضعی وغیریکنواخت جلوگیری شود .

– دمای ذوب از160 درجه سانتیگراد بالاترنرود زیرا باعث سوختن ودودکردن رزین میگردد لذا پس ازرسیدن به دمای ذوب حرارت را اندکی کم کنید .

– اجرای ماستیک AG.Seal Warm – P60 می بایست دردمای بالای 5 درجه سانتیگراد درشرایط جوی خشک انجام پذیرد .

  • دمای ماستیک Seal Warm – P60 هنگام ریزش از 145 درجه سانتیگراد کمترنباشد .

دراین رابطه توصیه میشود ازمشاوره رایگان کارشناسان فنی  این شرکت استفاده نمائید .

مشخصات فنی:

  • ظاهر :جامد الاستیک مشکی رنگ
  • وزن مخصوص :~ 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب
  • نقطه ذوب :~160 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای حرارت دهی :180 درجه سانتیگراد

ملاحظات:

بسته بندی :

به صورت جامد درکارتن های 15 کیلوگرمی ویا درپالتهای 900 کیلوگرمی موجود می باشد درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاصل نیزقابل تحویل است .

 

طریقه نگهداری :

زمان مصرف AG.Seal Warm – P60 درصورت نگهداری دردمای بین 4 تا 45 درجه سانتیگراد حداقل تا 24 ماه پس ازتاریخ تولید می باشد . چنانچه دمای محصول خارج ازمحدوده فوق باشد با کارشناسان فنی این شرکت تماس حاصل فرمائید .

 

بهداشت وایمنی :

هنگام کار حتی المقدور از دستکش استفاده نمائید .