واتراستاپ

AG- P.V.C.WATERSTOP

AG-P.V.C.WATERSTOP نوعی واتراستاپ برپایه مواد خام پلی ونیل کلراید (PVC درجه 1 ) با ضخامت و انعطاف پذیری بالا می باشد که در ساخت پروژه های آب وفاضلاب ، سد ، کانال های انتقال آب ، تصفیه خانه ها و همینطور استخرها جهت جلوگیری ازنفوذ آب به داخل سازه و همینطورخروج آب بکارمی رود . AG-P.V.C.WATERSTOP به منظورجلوگیری ازنشت وعبورآب ازدرزهای انبساطی و اجرائی و همینطور مقاطع قطع بتن ریزی که بسته به نوع سازه و مقطع مورد استفاده و شدت فشار سیال شکل ظاهری آن تغییر می کند ، استفاده می گردد . این محصول بااستانداردهای ASTMD412-989-ASTMD2240-ASTMD522-93-ASTMD570-98-ASTMD624-ASTMD638-03-ASTMD747-02 ASTMD746-CRD-C573-ASTMD297-CRD-C570-CRDC572 مطابقت دارد .

موارد کاربرد :

– درانواع سازه های آبی بتنی

– دردرزهای سازه های بتنی که درمعرض فشارهای هیدرواستاتیکی ودرتماس مستقیم آب ومایعات قراردارند .  

مزایا :

– مقاوت کششی زیاد درجهت طولی وعرضی

– انعطاف فوق العاده زیاد

– تنوع درشکل وسایز

– عامل بازدارنده عبورونفوذ مایعات ازمحل اتصال بتن ومقاوم دربرابراسید ها ومواد قلیایی

بسته بندی :

AG-P.V.C.WATERSTOP به شکل رول های 25 متری موجود می باشد . 

مزایای واتراستاپ تیپ O (حفره دار ) :

جهت استفاده دردرزهای انبساط وانقباض بکارمی رود وبه لحاظ حفره میانی واتراستاپ وقابلیت تغییرشکل زیاد مانع ازعبورآب دراثرجابجایی درزها شده ودربرابرفشارهیدرولیکی ونیزجابجایی طولی وکششی وانقباضی مقاوم می باشد .

مزایای واتراستاپ تیپ E (تخت ) :

– جهت درزهای ساختمانی بکارمی رود و وظیفه این نوع در درزهای اجرایی ، حفظ ممانعت ازعبورآب درون درزها می باشد .

– ازواتراستاپ های تیپ EM (دمبلی بدون حفره ) برای درزهای اجرایی با فشاراستاتیکی بالا استفاده می شود .

– ازواتراستاپ های تیپ OM (دمبلی یا حفره ) برای درزهای انبساطی با فشار بالا استفاده می شود .

– ازواتراستاپ های تیپ EF(تخت پشت صاف ) برای درزهای اجرایی کف استفاده می شود .

– ازواتراستاپ های تیپ OF (حفره دارپشت صاف ) برای درزهای انبساطی درکف استفاده می شود . 

مشخصات فنی: