پاورژل اصلاح شده بر پایه پلی کربوکسیلات-کلاس NEW-RR

AG.Microsilica Jel - NEW-RR

پاورژل کلاس NEW-RR در بتنهایي که نیاز به روانی بالا و ارتقاء مشهود مقاومتهای فشاری ، کششی و خمشی و کاهش نفوذ پذیری بتن مد نظر است با کنترل ترک های پلاستیک توصیه می گردد . در شرايطي كه بتن در معرض ضربه و بارهاي ديناميكي، تر و خشك شدن و حمله سولفات ها و كلرايد ها و عوامل جوي چون چرخه ذوب و انجماد است استفاده از پاورژل کلاس NEW-RR نسبت به مصرف مواد افزودنی فوق روانساز ارجح است . اصولاً كيورينگ اوليه براي بتنهاي با نسبت پايين W/C حساسيت بيشتري مي طلبد ولي پاورژل کلاس NEW-RRعلاوه بر كاهش شديد نسبت آب به سيمان به صورت نسبی از آسيبهاي ناشي از عدم امكان اجراي سريع كيورينگ لازم طي ساعات اوليه پس از ريختن بتن ميكاهد. پاورژل کلاس NEW-RRمی تواند در مواردي كه ميزان آهك آزاد در سيمانهاي خاصي پايين باشد و يا جذب كامل آهك آزاد مورد نظر نباشد، نقش ارزنده ای ایفا نماید . بهرحال براي انتخاب كلاس ژل مناسب هر پروژه از جمع بندي ارزش گزاري هاي پارامتر هاي مختلف فني در مواجه با بعد اقتصادي بايد نتيجه گرفت . در اين رابطه توصيه ميشود از مشاوره رايگان كارشناسان فني این شرکت استفاده نمائید .

کاربردها:

پاورژل کلاس NEW-RRاز کلاس های اقتصادی شده ژل میکروسیلیس بوده و این ارزش گزاري هاي پارامترهاي مختلف فني و اقتصادي است كه مصرف كننده را به سمت انتخاب ژل مورد نياز سازه هدايت مي نمايد.در موارد زیر استفاده از پاورژل کلاس NEW-RRشایسته می باشد:

 • استفاده در بتن هاي ويژه تخصصي SCC يا خود متراكم شونده.
 • بتن ریزهای با سطح اکسپوز بالا و نیازمند به حداکثر روانی جهت دستیابی به سطحی نسبتاً صاف و صیقلی
 • بتن هاي تخصصي با حد اقل W/C و حد اكثر دوام و پايايي.« HPC »
 • سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه ، خستگی
 • مقاطع نازک بتنی
 • سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 • برای کاهش نسبی ریسک ترک خوردن در سازه های آب بند
 • استفاده در بتن هاي ويژه خود تراز شونده.« SLC »
 • بتن های نظامی و پدافندی با درجه اهمیت متوسط
 • بهبود خواص موجود در بتن با کنترل نسبی هزینه نسبت به بازده
 • بتن ریزی با حجم بالای آرماتور و عدم امکان کافی برای تراکم مکانیکی بتن

مزايا و برجستگي هاي ويژه :

 • مقاومتهاي فشاری ، خمشي و كششي در سنین مختلف ارتقاء می یابد . و مقاومت سایشی نیز به صورت افزایش می یابد .
 • نفوذ ناپذیری بتن حاولی پاورژل کلاس NEW-RR بسیار کمتر از بتن شاهد بدون مواد افزودنی می باشد و تاثیر عوامل فیزیکی که در طول عمر سازه باعث ایجاد نفوذپذیری در بتن ساخته شده می شوند را نیز کاهش می دهد .
 • افزایش عالی و چشمگیر روانی بتن بدون نیاز به سوپر روان کننده ها 

بسته بندي:

پاورژل کلاس NEW RR دربسته بندي هاي 10kg و 25kg آماده تحويل مي باشد.

دستور العمل مصرف:

به ميزان 0.7 % الي 1.5 % وزن سيمان مصرفي به بتن اضافه فرماييد. پاورژل کلاس NEW-RR را ميتوان در هنگام ساخت بتن در بچينگ و ياپس از ساخت بتن در تراك ميكسر اضافه نمود.                                                

در صورت اضافه نمودن ژل پاورژل کلاس NEW-RRدر تراك ميكسر بايد از اختلاط كامل آن در بتن اطمينان حاصل كرد. مطابق تجربيات كارگاهي اختلاط پاورژل کلاس NEW-RRدر تراك ميكسر با دور اختلاط، به 3 الي 6 دقيقه زمان نياز دارد. براي حصول بهترين نتيجه گاهي پاورژل کلاس NEW-RRدر كارگاهها به صورت دو جزئي مصرف شده كه نتيجه بسيار بهتري مشاهده گرديده است. بدين ترتيب كه قسمتي از پاورژل کلاس NEW-RRدر بچينگ و قسمتي هم به عنوان دُز يادآوري حدود 5 دقيقه قبل از مصرف به تراك ميكسر اضافه شده است.

مشخصات ظاهري:

حالت: در حالت سكون ژله اي و پس از تكان دادن مايع ويسكوز

رنگ: طوسی تا دودی رنگ

وزن مخصوص: ~  1.4 

ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

نقطه اشتعال: ندارد

الیاف دار و بدون الیاف

عوارض مصرف كمتر يا بيشتر:

مصرف كمتر از 0.7 % پاورژل کلاس NEW-RRباعث عدم ظهور قدرت واقعي فوق روان كنندگي، افت سريعتر خاصيت رواني، كاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و پايين آمدن نسبي كليه خواص ذكر شده براي بتن حاوي پاورژل کلاس NEW-RRخواهد شد. ولي با بعضي سيمانها و بعضي شرايط خاص، تجربيات موفق و اقتصادي از مصرف كمتر براي پاورژل کلاس NEW-RRبه ثبت رسيده است.

مصرف بيشتر از 1.5 % وزن سيمان مصرفي از پاورژل کلاس NEW-RR در بتن مي بايست با آزمايشات قبلي و حتي المقدور با هماهنگي بخش فني  این شرکت صورت گيرد.