بخش کشاورزی شرکت آبادگستران مهر خوزستان در سال 1393 به منظور فعالیت در زمینه پخش بذرهای با کیفیت کشاورزی در سایر نقاط ایران تاسیس گردید. با توجه به اهمیت بذر در زمینه کشاورزی سالم، تلاش ما ارائه بذرهای استاندارد و متناسب با شرایط خاک، آب و هوای کشور ایران با استفاده از متدهای جدید علمی و تحقیقاتی می باشد. همچنین علاوه بر تامین بذرهای با کیفیت خارجی و داخلی همواره در مسیری گام برداشته ایم که به اهداف زیر نائل آییم، از جمله:

  • رضایت کشاورزان
  • ارتقاء صنعت کشاورزی و صنعت بذر
  • مسئولیت پذیری در ارائه محصولات

 

 

بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات، چشم انداز فعالیت ما در آینده است.

مزرعه در حال استفاده
تعداد مشتریان
مقدار بذر استفاده شده
%
رضایت مشتریان
کشاورزی نوین , روش هوشمند , محصول سالم

شرکت های صادر کننده بذر