گروت کنسنترات (گروت منبسط کننده بتن)

AG. GROUT - K701

این محصول با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و ملات مصرف می شود. همچنین موجب افزایش تماس و پیوستگی بهتر بتن و ملات با فضای پیرامون آن می شود. این محصول با استانداردهای ASTM C 940, ASTM C 980, ASTM C 827 مطابقت دارد.

خواص، اثرات و موارد کاربرد:

 • ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و ملات
 • جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن
 • افزایش کارایی بتن بدون ایجاد جدایش در دانه بندی بتن
 • افزایش چسبندگی و تماس بتن با پیرامون آن
 • انجام عملیات تزریق در سدها، تونلها و درزهای وسیع و طولانی
 • ترمیم و تعمیر سازه های بتنی که باید از جمع شدگی بتن یا ملات جلوگیری شود.

روش مصرف:

 • گروت کنسنترات باید پس از اختلاط کامل بتن یا ملات به آن اضافه شود و سپس به مدت 3 الی 5 دقیقه عمل اختلاط را ادامه دهید.
 • بتن یا ملات آماده شده باید حداکثر در مدت 20 دقیقه مصرف شود.

میزان مصرف:

با توجه به میزان انبساط بین 0.5%  تا  1%  وزن سیمان (مقدار دقیق از طریق آزمایشهای کارگاهی تعیین می شود)

مشخصات فنی:

 • رنگ: خاکستری
 • PH: 8
 • وزن مخصوص ظاهری:   0.9 گرم بر سانتی متر مکعب
 • حالت فیزیکی: پودر ( با قابلیت انحلال در آب )
 • یون کلر: ندارد

ملاحظات:

 • مدت و شرایط نگهداری: یکسال به دور از نور خورشید و رطوبت
 • دمای محیط در هنگام اجرا: 7+ الی 35+ درجه سانتی گراد
 • بسته بندی: ظروف 1 و 5 کیلوگرمی
 • عمل انبساط از دقایق اولیه شروع شده و تا گیرش اولیه متوقف می شود، لذا باید در زمان کوتاهتری مصرف شود.